۱۲۰ کیلومتر راه دوبانده امسال در خراسان جنوبی تکمیل می‌شود

۱۲۰ کیلومتر راه دوبانده امسال در خراسان جنوبی تکمیل می‌شود
بیرجند – مجله خبری راه و ساختمان – سرپرست اداره‌ کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی گفت: هدفگذاری کردیم که امسال ۱۲۰ کیلومتر باند دوم راه با اعتبار هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در این استان تکمیل و بهره‌برداری شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85157289/%DB%B1%DB%B2%DB%B0-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85157289/%DB%B1%DB%B2%DB%B0-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF