۱۲۵ میلیارد ریال به ارتقای راه روستایی یاسبلاغ کمیجان اختصاص یافت

۱۲۵ میلیارد ریال به ارتقای راه روستایی یاسبلاغ کمیجان اختصاص یافت
اراک – مجله خبری راه و ساختمان – معاون فنی و راه روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مرکزی گفت: ۱۲۵ میلیارد ریال برای ساخت راه روستایی امامزاده عباس به یاسبلاغ شهرستان کمیجان اختصاص یافت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85205161/%DB%B1%DB%B2%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5

  مسافران سفرهای خود را به قبل و بعد از اربعین موکول کنند