۱۲ هزار میلیارد تومان منابع صندوق ملی برای اجرای طرح‌های مسکن هزینه شد

۱۲ هزار میلیارد تومان منابع صندوق ملی برای اجرای طرح‌های مسکن هزینه شد
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن از هزینه‌کرد صندوق ملی مسکن به مبلغ نزدیک به ۱۲ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های مسکن در سال گذشته خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85442865/%DB%B1%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86