۱۳ کشور عضو کریدور حمل‌ونقل بین‌المللی شمال- جنوب هستند


تهران- مجله خبری راه و ساختمان- «گدام دارمندرا» سفیر هند در ایران گفت: کریدور حمل‌ونقل بین‌المللی شمال – جنوب یک مسیر ترانزیت چندوجهی است که در آن، ایران نقش نقطه اتکا و اهرم اصلی را بازی می‌کند و در حال حاضر ۱۳ کشور عضو این کریدور هستند و کشورهای بیشتری ابراز تمایل خود را نسبت به عضو شدن نشان داده‌اند.منبع

  برای دریافت وام ودیعه مسکن چه مدارکی باید به بانک تحویل دهیم