۱۵۳ کیلومتر راه روستایی در آذربایجان‌غربی آسفالت شد

۱۵۳ کیلومتر راه روستایی در آذربایجان‌غربی آسفالت شد
ارومیه – مجله خبری راه و ساختمان – روکش آسفالت ۱۵۳ کیلومتر راه روستایی عصر پنجشنبه با حضور مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی مورد بهره برداری قرار گرفت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85148664/%DB%B1%DB%B5%DB%B3-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85148664/%DB%B1%DB%B5%DB%B3-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%B4%D8%AF