۱۵ هزار مازندرانی تسهیلات نهضت ملی مسکن را دریافت کردند

تصویب ۴۵ هزار میلیارد تومان اعتبار

بر اساس این قانون، زنان خودسرپرست مشروط به داشتن حداقل ۳۵ سال سن، معلولان جسمی و حرکتی با ۲۰ سال سن می‌توانند در قانون جهش تولید مسکن) نهضت ملی مسکن) مشارکت داشته باشند. همچنین، قانون برای سرپرستان خانوار، محدودیت سنی نگذاشته است چرا که این افراد

سید عباس رهگشای روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار مجله خبری راه و ساختمان مجموع مبلغ تسهیلات پرداختی به این متقاضیان را در این مرحله حدود ۶۵۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود که میزان تسهیلات پرداختی به هر نفر طبق شرایط از قبل تعیین شده ۳۵۰ میلیون تومان برای مرکز استان و ۳۰۰ میلیون تومان برای سایر شهرستان ها بوده است که براساس پیشرفت فیزیکی طرح در سه گام به متقاضیان پرداخت می‌شود.

وی در باره پراکنش جغرافیایی ساخت این خانه ها هم توضیح داد : سه‌هزار واحد از این خانه‌ها در بابل، سه‌هزار واحد در آمل، ۲ هزار واحد در قائمشهر، یکهزار واحد در ساری، سه‌هزار واحد به صورت خودمالک در تمامی شهرهای استان و سه هزار و ۲۳۸ واحد هم به عنوان طرح روستایی در مناطق روستای مازندران در دست ساخت است.

سهمیه مازندران در طرح نهضت ملی مسکن ساخت سالانه ۳۸ هزار واحد مسکونی و در مجموع چهار سال دولت سیزدهم ۱۵۲ هزار خانه است. طبق مقررات نهضت ملی مسکن، متقاضیان با داشتن پنج شرط تاهل،  سرپرست خانوار بودن و مردان مجرد ۲۳ سال به بالا، حداقل سابقه پنج سال سکونت

وی همچنین گفت که تاکنون ۱۰ بانک عامل مستقر در مازندران پنج هزار میلیارد تومان از منابع مالی مورد نیاز برای ساخت ۳۵ هزار خانه در قالب طرح نهضت ملی مسکن را تامین کرده اند.

  طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت چه آورده‌ای برای کارمندان دارد؟

معاون راه و شهرسازی مازندران با اعلام این که ساخت خانه در طرح نهضت ملی مسکن در دیگر شهرستان‌های مازندران با جمع‌بندی تعداد متقاضیان واجد شرایط در هفته‌های آینده در گام اجرایی قرار می گیرد ، گفت : حدود ۲۰۰ انبوه ساز و پیمانکار در اجرای این طرح با راه و شهرسازی مازندران همکاری دارند.

طبق گزارش رسمی راه و شهرسازی مازندران در مجموع ۱۲۰ هزار نفر در طرح نهضت ملی مسکن مازندران نام نویسی کردند که از میان این افراد ۲۰ هزار نفر به علت نداشتن شرایط قانونی حذف شدند. نداشتن شرط سابقه پنج سال سکونت در شهر منتخب و داشتن ملک خصوصی مهم ترین علت حذف شدن این افراد از گردونه طرح بوده است.

درشهر مورد تقاضا، نداشتن مالکیت خصوصی و در نهایت عدم استفاده از امکانات دولتی از اول انقلاب در حوزه مسکن، می‌توانند نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

سرپرست خانوار تعریف می‌شوند و برای قانونگذار متاهل یا سرپرست خانوار بودن ملاک است. در عین حال، زنان و مردان سرپرست خانوار که به دلیل متارکه به صورت مجردی زندگی می‌کنند و سرپرست فرزندان خود هستند خانوار تلقی شده و بدون ملاک سن می‌توانند ثبت‌نام کنند.  منبع

رهگشای با اعلام این که کارمزد این تسهیلات ۱۸ درصد و دوره بازپرداخت آن ۲۰ ساله است، افزود : ۱۵ هزار و ۲۳۸ هزار نفری که تسهیلات بانکی را دریافت کرده اند در حال ساخت خانه هایشان هستند و پرو ژه ها نیز در مرحله سفت‌کاری و آجرچینی قرار دارد.

وی با تاکید بر این که متقاضیان خانه دار شدن در طرح نهضت ملی مسکن مازندران قبل از دریافت تسهیلات باید آورده ۴۰۰ میلیون ریالی خود را به حساب راه و شهرسازی استان واریز کنند، افزود که تاکنون حدود ۲۵ هزار نفر از افراد واجدشرایط اقدام به واریز این مبلغ کرده اند.

  مسکن ملی در زمان تحویل فقط ۸ درصد پیشرفت فیزیکی داشت
رهگشای همچنین گفت که برای ساخت ۱۵۲ هزار واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن در مازندران طی چهار سال حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان منابع مالی بانکی تصویب شده است که طبق برنامه‌ریزی‌ و زمان‌بندی وزارت راه و شهرسازی پرداخت می شود.