۱۵ واحد مسکونی به نیازمندان فاقد مسکن شهرستان چرداول واگذار شد

۱۵ واحد مسکونی به نیازمندان فاقد مسکن شهرستان چرداول واگذار شد
ایلام – مجله خبری راه و ساختمان – در آئینی با حضور مدیرکل کمیته امداد استان ایلام و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، تعداد ۱۵ واحد مسکونی ساخته شده به مددجویان این شهرستان واگذار شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85200690/%DB%B1%DB%B5-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%86%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

  چگونه با خودرو شخصی به خارج از ایران سفر کنیم؟