۱۶۰ مگاوات به تولید برق کشور افزوده شد


تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرعامل هلدینگ نیروگاهی بنیاد مستضعفان گفت: واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد به ظرفیت ۱۶۰ مگاوات به شبکه سراسری برق کشور متصل شد.منبع