۱۶۵ هزار واحد نهضت ملی مسکن در شهرها وارد مرحله اجرا شد 

۱۶۵ هزار واحد نهضت ملی مسکن در شهرها وارد مرحله اجرا شد 
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اعلام اینکه با تکمیل و تحویل ۹ هزار واحد مسکونی شهری تا پایان امسال رقم واحدهای تحویلی بنیاد در نهضت ملی به ۱۸ هزار واحد شهری می‌رسد، از عملیاتی شدن بیش از ۱۶۵ هزار واحد مسکن در شهرها توسط آن بنیاد خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85238298/%DB%B1%DB%B6%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85238298/%DB%B1%DB%B6%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D8%AF