۱۶ باب نمازخانه بین راهی در ۱۴ استان کشور افتتاح شد 

۱۶ باب نمازخانه بین راهی در ۱۴ استان کشور افتتاح شد 
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرکل دفتر فنی و امور پیمان‌های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت: همزمان با سفر رئیس‌جمهوری به استان زنجان، ۱۶ باب نمازخانه بین راهی در کشور با ۶۵ میلیارد تومان اعتبار افتتاح شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85346249/%DB%B1%DB%B6-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85346249/%DB%B1%DB%B6-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF