۱۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای ساخت مسکن در سیستان و بلوچستان پرداخت شد

۱۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای ساخت مسکن در سیستان و بلوچستان پرداخت شد
زاهدان- مجله خبری راه و ساختمان- دبیر شورای مسکن سیستان و بلوچستان از پرداخت یک‌هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای ساخت بیش‌از ۱۰ هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن در این استان خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85227547/%DB%B1%DB%B7%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85227547/%DB%B1%DB%B7%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86