۱۸۰ واحد مسکن در استان اردبیل آماده تحویل به متقاضیان شد


اردبیل – مجله خبری راه و ساختمان – مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل گفت: عملیات اجرایی ۱۸۰ واحد مسکن طرح نهضت ملی در این استان به اتمام رسیده و آماده تحویل به متقاضیان است.منبع
  نخستین واریزی برای نوسازی ناوگان ریلی از محل "استجازه نفت" انجام شد