۱۸۴۲ واحد نهضت ملی مسکن در اردیبهشت ماه افتتاح می‌شود

۱۸۴۲ واحد نهضت ملی مسکن در اردیبهشت ماه افتتاح می‌شود
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران در حاشیه صد و ششمین جلسه شورای مسکن استان از برنامه ریزی‌ این اداره کل برای افتتاح یک‌هزار و ۸۴۲ واحد نهضت ملی مسکن در اردیبهشت ماه سال جاری خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85437640/%DB%B1%DB%B8%DB%B4%DB%B2-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

  ویدئو / نقشه‌راه دولت برای مسیرهای ریلی و آزادراهی!