۱۸ استان امروز درگیر خیزش گردوخاک می‌شوند

۱۸ استان امروز درگیر خیزش گردوخاک می‌شوند
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح نارنجی، اعلام کرد: وزش باد شدید و گردوخاک در روز جاری (یکشنبه)، تهران، البرز، قم و ۱۵ استان دیگر را در بر می گیرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85224222/%DB%B1%DB%B8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85224222/%DB%B1%DB%B8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF