۱۸ سال انتظار برای طرح تفصیلی قلعه‌گنج


جیرفت- مجله خبری راه و ساختمان- با وجود آنکه از سال ۱۳۸۳ طراحی و تدوین طرح تفصیلی شهر قلعه گنج در جنوب کرمان آغاز شده پس از سال‌ها هنوز به تصویب نرسیده است و مردم و شهروندان در دریافت پروانه و مجوز ساختمانی که باید براساس و به استناد این نقشه باشد معطل هستند.منبع
  ۵۰ هزار هکتار زمین برای اجرای نهضت ملی مسکن تامین می‌شود