۱۸ هزار میلیارد ریال از زمین‌های دولتی هرمزگان رفع تصرف شد

۱۸ هزار میلیارد ریال از زمین‌های دولتی هرمزگان رفع تصرف شد
بندرعباس – مجله خبری راه و ساختمان – فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان از ۱۶۰ هکتار رفع تصرف زمین‌های دولتی طی تیرماه امسال در این استان خبر داد و گفت: ارزش این اقدامات ۱۸ هزار و ۲۷۶ میلیارد ریال بوده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85183742/%DB%B1%DB%B8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85183742/%DB%B1%DB%B8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B4%D8%AF