۱۹۷ واحد مسکونی جدید در مشهد بهره برداری شد

۱۹۷ واحد مسکونی جدید در مشهد بهره برداری شد
مشهد- مجله خبری راه و ساختمان- ۱۹۷ واحد مسکونی جدید امروز، شنبه در آیینی با حضور نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان رضوی در مشهد به بهره برداری رسید.

منبع: https://www.irna.ir/news/85203478/%DB%B1%DB%B9%DB%B7-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF