۲۰۴ هزار و ۸۵۵ واحد نهضت ملی مسکن در روستاها و شهرها تحویل شد

۲۰۴ هزار و ۸۵۵ واحد نهضت ملی مسکن در روستاها و شهرها تحویل شد
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از فرآیند ساخت ۵۹۳ هزار و ۲۴۹ واحد مسکونی در روستاها و شهرهای تحت مسوولیت آن بنیاد در این دولت خبر داد و گفت که از این تعداد واحد شروع شده در کشور، تاکنون ۲۰۴ هزار و ۸۵۵ واحد شهری و روستایی تکمیل و تحویل متقاضیان شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85316414/%DB%B2%DB%B0%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B8%DB%B5%DB%B5-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85316414/%DB%B2%DB%B0%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B8%DB%B5%DB%B5-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF