۲۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید آماده تحویل است

۲۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید آماده تحویل است
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- شرکت عمران شهرهای جدید اعلام‌کرد: ۲۰ هزار و ۲۴۸ واحد مسکونی نهضت ملی و واحدهای تکمیل شده مسکن مهر آماده افتتاح است که از این میزان به تعداد ۱۹ هزار و ۲۲۱ واحد، مسکن مهر و یک‌هزار و ۲۷ واحد نهضت ملی مسکن است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85219690/%DB%B2%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/85219690/%DB%B2%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA