۲۱ هزار واحد نهضت ملی مسکن خراسان جنوبی در مراحل ساخت هستند


بیرجند – مجله خبری راه و ساختمان – معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی گفت: عملیات اجرایی ۲۱ هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن استان در مراحل تحویل زمین، اخذ پروانه، اجرای فونداسیون، اسکلت یا اجرای سقف در حال انجام است.منبع