۲۲۰ میلیارد ریال برای احداث تقاطع غیرهمسطح "کوی راه‌حق" اصفهان هزینه شد

۲۲۰ میلیارد ریال برای احداث تقاطع غیرهمسطح "کوی راه‌حق" اصفهان هزینه شد
اصفهان- مجله خبری راه و ساختمان- رییس اداره نگهداری ابنیه فنی اداره‌کل راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای استان اصفهان گفت: ۲۲۰ میلیارد ریال برای احداث تقاطع غیرهمسطح زیرگذر “کوی راه حق” در محور اصفهان – بهارستان با پیشرفت فیزیکی ۲۵ درصد، هزینه شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85184600/%DB%B2%DB%B2%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%DA%A9%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85184600/%DB%B2%DB%B2%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%DA%A9%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86