۲۲۴ هکتار برای تامین زمین طرح نهضت ملی مسکن به دماوند و رودهن الحاق شد

۲۲۴ هکتار برای تامین زمین طرح نهضت ملی مسکن به دماوند و رودهن الحاق شد
شهرری – مجله خبری راه و ساختمان – معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان تهران از الحاق ۲۲۴ هکتار زمین، جهت تامین زمین طرح نهضت ملی مسکن در شهرهای دماوند، رودهن و تصویب ۲ طرح هادی روستایی در دومین جلسه کارگروه امور زیربنایی این استان در سال‌جاری خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85133001/%DB%B2%DB%B2%DB%B4-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%87%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85133001/%DB%B2%DB%B2%DB%B4-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%87%D9%86