۲۵ هزار واحد نوسازی شده در بافت‌های فرسوده به بهره‌برداری می‌رسد

۲۵ هزار واحد نوسازی شده در بافت‌های فرسوده به بهره‌برداری می‌رسد
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه در دوران رئیس‌جمهور شهید حدود ۱۰۰ هزار واحد مسکونی فرسوده و ناپایدار برچیده شد، گفت: در این مدت ۲۸۵ هزار پروانه جدید صادر شد که از این تعداد تاکنون ۱۰۲ هزار واحد به بهره‌برداری رسیده و ۲۵ هزار واحد نیز به زودی به بهره‌برداری می‌رسد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85504544/%DB%B2%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF

  تردد وسایل نقلیه سبک در جاده های کرمانشاه ۲۴ درصد افزایش یافت