۲۷۶ هکتار زمین برای طرح نهضت ملی مسکن ایلام تامین شد

۲۷۶ هکتار زمین برای طرح نهضت ملی مسکن ایلام تامین شد
ایلام – مجله خبری راه و ساختمان – معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار ایلام میزان زمین مورد نیاز برای نهضت ملی مسکن این استان را ۳۸۴ هکتار بیان کرد و گفت‌: از این میزان تاکنون ۲۷۶ هکتار تامین شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85238348/%DB%B2%DB%B7%DB%B6-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF

  کوچ عشایر در مسیر جاده کندوان / رانندگان مراقب باشند