۲۷ طرح هادی در ماهنشان اجرا شد

۲۷ طرح هادی در ماهنشان اجرا شد
زنجان – مجله خبری راه و ساختمان – مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان گفت: طی یک سال گذشته، ۲۷ طرح هادی روستایی در شهرستان ماهنشان با اعتباری بالغ بر ۲۱۰ میلیارد ریال اجرا شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85223628/%DB%B2%DB%B7-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85223628/%DB%B2%DB%B7-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D8%AF