۲۸۰۰ واحد مسکونی و متروی شهر جدید پرند به زودی افتتاح می‌شود 

۲۸۰۰ واحد مسکونی و متروی شهر جدید پرند به زودی افتتاح می‌شود 
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند از راه‌اندازی مرکز تماس در آن شرکت خبر داد و گفت: ۲ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی و متروی شهر جدید پرند به‌زودی افتتاح می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85185304/%DB%B2%DB%B8%DB%B0%DB%B0-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

  همکاری ایران و ترکیه می‌تواند امنیت و رفاه را برای منطقه به ارمغان بیاورد