۲۹۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در روستاها عملیاتی شد

۲۹۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در روستاها عملیاتی شد
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- معاون مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از اجرایی شدن بیش از ۲۹۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در روستاهای کشور خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85231921/%DB%B2%DB%B9%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

  تردد روان در محورهای برون شهری کشور