۲ هزار روستای سیستان و بلوچستان دچار سیل شدند

۲ هزار روستای سیستان و بلوچستان دچار سیل شدند
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- معاون امور بازسازی بنیاد مسکن گفت: نزدیک به ۲ هزار روستا و چندین شهرستان متاثر از سیلاب‌های استان سیستان و بلوچستان است که هم اکنون دسترسی به بیش از دو سوم روستاها و شهرستان ها به دلیل آبگرفتگی های فراوان امکانپذیر نیست.

منبع: https://www.irna.ir/news/85405650/%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85405650/%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF