۲ کمیته ویژه برای تسریع در اجرای طرح نهضت ملی مسکن کرمانشاه تشکیل شد


کرمانشاه – مجله خبری راه و ساختمان- استاندار کرمانشاه از تشکیل ۲ کمیته ویژه بافت‌های فرسوده و تامین زمین برای تسریع در اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان خبر داد و گفت: اجرای طرح نهضت ملی مسکن و کمک به خانه‌دار کردن مردم یکی از اولویت‌های اصلی دولت سیزدهم در استان کرمانشاه است.منبع
  ۸۰ هزار واحد مسکونی بافت‌های فرسوده در دولت سیزدهم نوسازی و تحویل شد