۳۰۰ کیلومتر از راه های کردستان امسال بهسازی می شود

۳۰۰ کیلومتر از راه های کردستان امسال بهسازی می شود
سنندج- مجله خبری راه و ساختمان- معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کردستان گفت: در سال جاری بیش از ۳۰۰ کیلومتر از محورهای اصلی، فرعی و روستایی استان، بهسازی می شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85157570/%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85157570/%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF