۳۳ درصد جمعیت شهرهای ایران در بافت‌های ناکارآمد زندگی می‌کنند


بوشهر – مجله خبری راه و ساختمان – نماینده شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: ۳۳ درصد جمعیت شهرهای کشور در بافت‌های ناکارآمد شامل فرسوده، تاریخی و سکونتگاه‌های غیر رسمی زندگی می‌کنند.منبع

  شهرداری‌ها به گرانی مسکن دامن نزنند