۳۳ هزار فقره پروانه ساخت در بافت‌های فرسوده استان تهران صادر شد

۳۳ هزار فقره پروانه ساخت در بافت‌های فرسوده استان تهران صادر شد
شهرری – مجله خبری راه و ساختمان – مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از صدور ۳۳ هزار فقره پروانه ساخت در بافت‌های فرسوده این استان در دولت سیزدهم خبر داد و گفت: باتلاش مسئولان و همکاران ما عملیات اجرایی این واحدها شروع شده‌است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85154351/%DB%B3%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%82%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1منبع: https://www.irna.ir/news/85154351/%DB%B3%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%82%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1