۳۳ هزار و ۸۶۳ مددجوی کمیته امداد خانه دار شدند

۳۳ هزار و ۸۶۳ مددجوی کمیته امداد خانه دار شدند
تهران – مجله خبری راه و ساختمان – ۳۳ هزار و ۸۶۳ واحد مسکونی ویژه مددجویان کمیته امداد در سراسر کشور بعدازظهر امروز با دستور رئیس جمهور واگذار شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85445538/%DB%B3%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B8%DB%B6%DB%B3-%D9%85%D8%AF%D8%AF%D8%AC%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF

  افزایش آلودگی هوا در تهران و کرج تا روز یکشنبه