۳۵ همت قرارداد سرمایه‌گذاری جدید در بنادر هرمزگان منعقد می‌شود

۳۵ همت قرارداد سرمایه‌گذاری جدید در بنادر هرمزگان منعقد می‌شود
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان از انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری جدید به صورت BOT به ارزش بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان در بنادر این استان در اواخر آذر ماه خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85314178/%DB%B3%DB%B5-%D9%87%D9%85%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85314178/%DB%B3%DB%B5-%D9%87%D9%85%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF