۳ میلیون مسافر در فروردین امسال در بنادر کشور جابه‌جا شدند

۳ میلیون مسافر در فروردین امسال در بنادر کشور جابه‌جا شدند
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- عملکرد یک ماهه بنادر کشور در فروردین امسال نشان می‌دهد، در بنادر کشور ۳ میلیون مسافر جابه‌جا، ۱۲ میلیون تن کالا در بنادر تجاری کشور تخلیه و بارگیری و ۱۷۲ هزارTEU عملیات کانتینری انجام شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85142736/%DB%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF

  کاهش معدل سن ناوگان هوایی به ۲۶ سال