۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تردد دریایی تا هفتم فروردین

۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تردد دریایی تا هفتم فروردین
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- سخنگوی سفرهای دریایی سازمان بنادر و دریانوردی در نوروز ۱۴۰۳ از انجام ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تردد دریایی تا صبح هفتم فروردین سال جاری خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85428867/%DB%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86

  فعالیت فروشندگان بلیت هواپیما در چه صورتی تعلیق می‌شود؟