۴۰۰ واحد مسکونی تحویل مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) خوزستان شد

وی ادامه داد: تا پایان امسال نیز تعداد دیگری واحد مسکونی در حال ساخت تکمیل و به مددجویان این کمیته واگذار خواهد شد.منبعوی افزود: پارسال یک هزار و۵۰۰ واحد مسکونی مددجویی در خوزستان واگذار شد.

جمال شیبه افزود: یکی از اولویت‌های اصلی کمیته امداد امام خمینی(ه) توانمندسازی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است و یکی از بخش‌های اصلی آن تامین مسکن مددجویان است.

به گزارش خبرنگار مجله خبری راه و ساختمان مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خوزستان در آیین اهدای نمادین همزمان این واحدها در خرمشهر بیان کرد: در شهرستان‌های آبادان، اروندکنار، خرمشهر ۱۰۰ واحد به مددجویان تحویل داده شد که ۱۵ واحد در خرمشهر با مشارکت کمیته امداد و موسسه خیریه امام علی ابن ابیطالب(ع) ساخته شده است.