۴۰ هزار واحد فرسوده تهران در مدت ۲ سال وارد فرآیند نوسازی شد 

۴۰ هزار واحد فرسوده تهران در مدت ۲ سال وارد فرآیند نوسازی شد 
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- معاون وزیر راه وشهرسازی با تاکید بر اینکه در هر شهری که بسته‌های تشویقی اجرایی شده نوسازی بافت‌ها تسهیل و تسریع شده است، گفت که از ابتدای اجرای بسته تشویقی تاکنون میزان نوسازی‌ها ۲ برابر شده و در ۲ سال اخیر در تهران نوسازی ۴۰ هزار واحد فرسوده پایتخت آغاز شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85321653/%DB%B4%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%DB%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF