۴۰ کیلومتر راه روستایی در بانه آسفالت می‌شود

۴۰ کیلومتر راه روستایی در بانه آسفالت می‌شود
سنندج- مجله خبری راه و ساختمان- رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان بانه گفت: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده در سال جاری ۴۰ کیلومتر راه روستایی در این شهرستان آسفالت می شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85150584/%DB%B4%DB%B0-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A2%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF