۴۱۲ روستای کردستان فاقد راه آسفالته است

۴۱۲ روستای کردستان فاقد راه آسفالته است
سنندج- مجله خبری راه و ساختمان- معاون فنی و نظارت راههای روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کردستان گفت: در حال حاضر ۴۱۲ روستای استان استان به طول هزار و ۵۰۰ کیلومتر فاقد راه آسفالته است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85174543/%DB%B4%DB%B1%DB%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

  ساخت و ساز در بافت‌های فرسوده شهری حمایت می‌شود