۴۱۴ پُل در هرمزگان نیاز به تعمیرات اساسی دارد

۴۱۴ پُل در هرمزگان نیاز به تعمیرات اساسی دارد
بندرعباس – مجله خبری راه و ساختمان – رییس اداره نگهداری ابنیه فنی راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای هرمزگان گفت: ۴۱۴ پُل بزرگ و کوچک در راه‌های شریانی و روستایی این استان نیاز به تعمیرات اساسی دارد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85172324/%DB%B4%DB%B1%DB%B4-%D9%BE%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85172324/%DB%B4%DB%B1%DB%B4-%D9%BE%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF