۴۳۰ واحد مسکونی خسارت دیده سیل در کنارک تکمیل شد

۴۳۰ واحد مسکونی خسارت دیده سیل در کنارک تکمیل شد
زاهدان- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرکل بنیاد مسکن سیستان و بلوچستان گفت: ۴۳۰ واحد مسکونی خسارت دیده سیل در شهرستان کنارک بازسازی و تحویل شهروندان شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85156404/%DB%B4%DB%B3%DB%B0-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF