۴۳۰ واحد مسکونی در چهارچوب طرح جوانی جمعیت در استان اردبیل احداث می‌شود

۴۳۰ واحد مسکونی در چهارچوب طرح جوانی جمعیت در استان اردبیل احداث می‌شود
اردبیل – مجله خبری راه و ساختمان – مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل از احداث ۴۳۰ واحد مسکن در قالب طرح جوانی جمعیت در مناطق مختلف استان خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85149259/%DB%B4%DB%B3%DB%B0-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%88%D8%A8-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB