۴۳ هزار میلیارد تومان به حساب سازندگان نهضت ملی مسکن واریز شد


تهران- مجله خبری راه و ساختمان- سرپرست بانک مسکن گفت: مبلغ کل واریزی به حساب سازندگان از محل تسهیلات و آورده ۴۳ هزار و ۱۸۶ میلیارد تومان است که از این میزان، ۱۵ هزار و ۴۹۰ میلیارد تومان از محل آورده متقاضیان و ۲۷ هزار و ۶۹۶ میلیارد تومان از محل تسهیلات واریز شده است.منبع