۴۸ خودرو گرفتار در برف رهاسازی شد/ اسکان اضطراری ۱۲۰ مسافر در راهدارخانه‌ها

۴۸ خودرو گرفتار در برف رهاسازی شد/ اسکان اضطراری ۱۲۰ مسافر در راهدارخانه‌ها
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرکل دفتر امور عملیات راهداری، ماشین‌آلات و مدیریت بحران سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای از برف روبی ۱۵ هزار و ۸۰۰ کیلومتر- باند خبر داد و گفت: ۴۸ خودرو گرفتار در برف با کمک راهداران رهاسازی و به ۱۲۰ نفر از مسافرانی در راه مانده در راهدارخانه‌ها اسکان اضطراری داده شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85398246/%DB%B4%DB%B8-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%81-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B1%DB%B2%DB%B0-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1منبع: https://www.irna.ir/news/85398246/%DB%B4%DB%B8-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%81-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B1%DB%B2%DB%B0-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1