۵۰۰ هزار قطعه زمین روستایی در کشور واگذار می‌شود

۵۰۰ هزار قطعه زمین روستایی در کشور واگذار می‌شود
بیرجند – مجله خبری راه و ساختمان – وزیر راه و شهرسازی از واگذاری ۵۰۰ هزار قطعه زمین روستایی در سال جاری خبر داد و گفت: این اتفاق بزرگی برای روستاییانی است که تمایل دارند در روستاها ساکن شوند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85221993/%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85221993/%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF