۵۰ درصد پروازهای نوروزی از دو فرودگاه مهرآباد و مشهد انجام شده است

۵۰ درصد پروازهای نوروزی از دو فرودگاه مهرآباد و مشهد انجام شده است
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران از رشد یک‌درصدی اعزام و پذیرش مسافران هوایی در فرودگاه‌های تحت مالکیت این شرکت در ایام نوروز خبر داد و گفت: نیمی از پروازها از دو فرودگاه بین‌المللی مهرآباد و مشهد انجام شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85426575/%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%87