۵۲ درصد از راههای روستایی سنندج آسفالت است

۵۲ درصد از راههای روستایی سنندج آسفالت است
سنندج- مجله خبری راه و ساختمان- رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان سنندج گفت: تاکنون ۳۷۸ کیلومتر از مجموع کل راه‌های روستایی شهرستان سنندج معادل ۵۲ درصد آسفالت شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85219691/%DB%B5%DB%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC-%D8%A2%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/85219691/%DB%B5%DB%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC-%D8%A2%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA