۵۶۰۰ پروژه زیربنایی، روبنایی و توانمندسازی در بافت‌های ناکارآمد شهری اجرا شد

۵۶۰۰ پروژه زیربنایی، روبنایی و توانمندسازی در بافت‌های ناکارآمد شهری اجرا شد
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران از اجرای بیش از پنج‌هزار و ۶۰۰ پروژه زیربنایی، روبنایی و توانمندسازی در بافت‌های ناکارآمد شهری توسط آن شرکت و همچنین دستگاه های عضو ستاد بازآفرینی شهری پایدار، خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85401203/%DB%B5%DB%B6%DB%B0%DB%B0-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF

  ثبت بیش از ۲۶۶ هزار سفر بین شهری از ابتدای طرح نوروزی ۱۴۰۳