۵ برابر نُرم جهانی در کشور فرونشست داریم/ کاهش تدریجی آب دریای خزر

۵ برابر نُرم جهانی در کشور فرونشست داریم/ کاهش تدریجی آب دریای خزر
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- بر اساس اطلاعات سازمان نقشه برداری کشور، فرو نشست در کشور پنج برابر نرم جهانی است و همچنین آب دریای خزر رو به کاهش است و ممکن است خطری نظیر دریاچه ارومیه در صورت تداوم این روند طی دهه‌های آتی در انتظار پهنه خزر باشد و ریزگردهای استان‌های گلستان ناشی از همین مشکلات است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85226097/%DB%B5-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AC%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/85226097/%DB%B5-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AC%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C